Search for:

OVDE MOŽETE PRONAĆI VAŽNA DOKUMENTA I ZAKONE

Icon
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposlјavanju osoba sa invaliditetom
Icon
Pravilnik o blizim uslovima i kriterijumima i standardima za sprovodjenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije
Icon
KONVENCIJA UN
Icon
Pravilnik o zaposljavanju osoba sa hendikepom
Icon
Pravilnik o kriterijumima za sprovodjenja mere aktivne poltike

KONVENCIJA UN

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom

Pravilnik o zapošljavanju osoba sa hendikepom

Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije

Pravilnik o kriterijumima za sprovođenja mere aktivne poltike

KONVENCIJA UN