Search for:

Kataloški broj oglasa 21-101

Naziv pozicije Pozicija
Potrebni uslovi koje treba da ispunjava praktikant
Opis poslova i zadataka
Uslovi rada
Obezbeđen vid mentorstva
Obezbeđena podrška za osobe sa hendikepom
Visina nadoknade za praktikante
Broj osoba za zapošljavanje na poziciji za koju se oglašava konkurs
Dužina perioda zapošljavanja po ovom oglasu
Datum do kog se prijave prihvataju
Dodatne mogućnosti
Potrebna dokumentacija kojom se konkuriše na oglasu
Ovde možete da se prijavite