Search for:
Ime poslodavca TELEDIREKT
Sedište
Savski Nasip br.7, Beograd
Opis delatnosti poslodavca
Plasman i prodaja telekomunikacionih usluga
Hiperlink ka sajtu poslodavca
Kontakt

0800110111

office@teledirekt.rs

Ime poslodavca SILVER BELL GROUP
Sedište
Knez Mihailova 10, sprat 7, 11000 Beograd
Opis delatnosti poslodavca
Kompanija se bavi outsourcingom, odnosno postavljanjem remote timova za potrebe stranih klijenata
Hiperlink ka sajtu poslodavca
Kontakt

064/8170087

milica.petkovic@silverbellgroup.com

Ime poslodavca CLEAN AIR SOLUTION
Sedište
Bulevar maršala Tolbuhina 42, Beograd
Opis delatnosti poslodavca
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
Hiperlink ka sajtu poslodavca
Kontakt

060/7670009

TELEDIREKT

Sedište: Savski Nasip br.7, Beograd. Opis delatnosti poslodavca: Plasman i prodaja telekomunikacionih usluga. Hiperlink ka sajtu poslodavca: www.teledirekt.rs . Kontakt: 0800110111; office@teledirekt.rs .

Silver Bell Group

Sedište: Knez Mihailova 10, sprat 7, 11000 Beograd. Opis delatnosti poslodavca: Kompanija se bavi outsourcingom, odnosno postavljanjem remote timova za potrebe stranih klijenata. Hiperlink ka sajtu poslodavca: www.silverbellgroup.com . Kontakt: milica.petkovic@silverbellgroup.com ; 064/8170-087.

Clean Air Solution

Sedište: Bulevar maršala Tolbuhina 42, Beograd. Opis delatnosti poslodavca: Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo. Hiperlink ka sajtu poslodavca: cas2.cleanairsolution.rs . Kontakt: 0607670009.